484-482-8660

ben@housingpa.com

שלבי רכישת נדל”ן בפילדלפיה

? מהו תהליך הרכישה

: תהליך רכישת השקעת נדל”ן בארהב, בפנסילבניה, מתנהל על פי השלבים הבאים

מציאת נכס מתאים – לפרטים  Search

הגשת הצעת רכישה – לפרטים  Offer

הסכמה עם המוכר על המחיר, התשלום ולוח הזמנים – לפרטים  Agreement 

בחירת חברת טייטל (Title Company) והכנת הניירת – לפרטים Title Research

בדיקת הנכס על ידי בודק מוסמך  – לפרטים   Inspection

יום סגירת העסקה והעברת הבעלות- לפרטים    Closing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *