Title Company – חברת טייטל

איך אני יודע שאין חובות על הנכס?

בארה”ב קיים מסמך הנקרא טייטל המעיד על קיום בעלות על הנכס.  Learn more

במדינת פנסילבניה עיסקת רכישה נעשית באמצעות חברת title company בלבד

  שלמעשה בודקת ומאשרת את הסטוריית החובות או הגבלות על הנכס באם יש כאלה, ומנפיקה אישור שהנכס נקי מכל חוב שיעבוד או עיקול

וכך מובטחת לקונה עסקה בטוחה, המכונה:

עסקה ״נקייה״ -free and clear title

ביטוח לטייטל

בנוסף, ממולץ מאד לקחת גם ביטוח טייטל  TITLE INSURANCE – המבטח את הקונה מאפשרות עתידית לתביעת בעלות במידה ויש משהו שלא היה ניתן לגלות על ידי חברת הטייטל מבעוד מועד.

Compare listings

Compare